พัดลมระบายอากาศ FRP Blower ดูดแก๊สพิษไอระเหย ขจัดกลิ่น เขม่าควัน ฝุ่นละออง

 

พัดลมไฟเบอร์กลาส

พัดลม FRP ทำจากไฟเบอร์กลาส ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับดูดไอสารเคมี ไอกรด ไอด่าง ที่มีความเข็มข้นสูง ทนกรด ทนด่างทนสารเคมี และทนความร้อนได้ดี

ใช้งานสำหรับดูดควัน ดูดไอเคมี ไอกรด ไอด่าง และควันมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับห้อง LAB และงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมชุบ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมแบตเตอรี่อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง อุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น

พัดลมไฟเบอร์กลาส FRP FAN มี 2 ประเภท 

1. Direct Type ใช้มอเตอร์ขับพัดลมโดยตรง เช่น FRP FAN ที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน มีน้ำหนักเบา ประสินทธิภาพทนต่อการกัดกร่อนสูง เสียงเบา เหมาะกับอุตสาหกรรมเคมี

2. Belt Type ใช้สายพานขับใบพัด ทำให้ลดการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ ช่วยลดการโหลดของมอเตอร์ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเป็นรุ่นใหญ่ เหมาะสำหรับพัดลมตัวใหญ่ ป้องกันการสั่นสะเทือน เสียงเบา แกนผลักใบพัดใช้น้ำมันหล่อลื่น ทนต่อการกัดกร่อน แข็งแรงน้ำหนักเบา

 

 


พัดลมดูดอากาศ FRP Blower พัดลมไฟเบอร์กลาส หรือโบลเวอร์ (FRP Blower) คือพัดลมดูดอากาศที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ Tech Wind พัดลมไฟเบอร์กลาสนั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ดูดไอกรดไอด่างไอสารเคมีต่างๆในกระบวนการผลิต เนื่องจากคุณสมบัติของไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรงทนทานสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากไอกรดไอสารเคมีได้เป็นอย่างดีมีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนานโดยทางทีมวิศวกรของเราจะออกแบบและค านวณขนาดพัดลมให้เหมาะสมกับทุกการใช้งานของลูกค้ามีให้บริการตั้งแต่พัดลมไฟเบอร์กลาสขนาดเล็กที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการเคมีและระบบระบายอากาศทั่วไปไปจนถึงพัดลมไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในหลากหลายกระบวนการผลิต และหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม
  

พัดลม FRP พัดลมโบลเวอร์ (FRP Blower) พัดลมดูดไอกรด ดูดไอสารเคมี พัดลมโบลเวอร์ (FRP Blower) ออกแบบมาสำหรับดูดไอกรด ไอสารเคมี สามารถทนต่อการกัดกร่อนและความร้อนได้ดี มีความแข็งแรงทนทาน และความเสถียรสูง ตัวพัดลมเคลือบด้วย Top Coat ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน เมื่อติดตั้งอยู่ภายนอก เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี อุตสาหกรรมชุบโลหะที่กระบวนการผลิตมีการกัดกร่อนจากไอกรดไอสารเคมี เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ เป็นต้น โดยออกแบบติดตั้งเชื่อมต่อพัดลมดูดไอกรด / ไอสารเคมี กับระบบบำบัดอากาศเสีย เพื่อใช้ในการดูด/เป่าอากาศในระบบส่งไปสู่ท่ออากาศต่อไป

พัดลมระบายอากาศ FRP ออกแบบมาสำหรับดูดกลิ่น ควัน ไอกรด ไอสารเคมี หรือก๊าซเสีย จากจุดกำเนิด แล้วระบบนี้จะระบายอากาศเสียเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ทำงาน โดยการใช้พัดลมดูดอากาศเสียออกไปทางท่อไฟเบอร์กลาส แล้วปล่อยออกสู่อากาศภายนอกทางปล่องอากาศไฟเบอร์กลาส (FRP Stack) ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้อากาศภายในโรงงานมีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยา 

พัดลมระบายอากาศ FRP Blower ดูดแก๊สพิษไอระเหย ขจัดกลิ่น เขม่าควัน ฝุ่นละออง พัดลมระบายอากาศไฟเบอร์กลาส ดูดแก๊สพิษ ไอระเหย ขจัดกลิ่น เขม่าควัน ฝุ่นละออง ลมแรง พัดลมอุตสาหกรรมใช้เป่าอัดลมได้ตามต้องการ เช่นงานขุดท่อใต้ดิน ลดความร้อนในโรงงานโกดังเก็บสินค้า การส่งลมโรงเหล็กเพื่อให้อากาศถ่ายเททำให้อากาศเย็น ประหยัดไฟ ลดเสียงสะท้อนที่เกิดจากโลหะ ทนความชื้น ป้องกันการกัดกร่อน ทำให้มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน และลดโลกร้อน

พัดลมดูดไอกรด พัดลมดูดไอสารเคมี ที่ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม Fiberglass Blower พัดลมไฟเบอร์กลาส (FRP Blower) โรงงานผู้ผลิตพัดลมไฟเบอร์กลาส Fiberglass blower ผลิตจากวัสดุที่ดีมีคุณภาพ ทำให้ Fiber glass blower มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ทนต่อการผุกร่อนได้ดี ทนความร้อนและสารเคมีในกระบวนการผลิตในโรงงานของท่านได้สูง เหมาะสำหรับการใช้ดูดไอกรด ไอสารเคมีในกระบวนการผลิตที่สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี ชุดตัวเสื้อพัดลม (Housing) ชุดใบพัด (Impeller) และชุดครอบสายพาน (Belt Cover) ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสมีความแข็งแรง ทนทาน และยังมีคุณสมบัติไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน วิศวกรจะออกแบบและคำนวณขนาดพัดลมให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า มีให้บริการตั้งแต่พัดลมไฟเบอร์กลาสขนาดเล็ก (Diameter 180 mm.) ที่ใช้กับตู้ดูดควันในห้องปฎิบัติการณ์เคมี ไปจนถึงพัดลมไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ (Diameter 1400 mm.) ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในหลากหลายกระบวนการผลิต

พัดลม FRP ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี อาหาร ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟเบอร์กลาส โบล์เออร์ Fiberglass blower คุณสมบัติ ทนกรด ทนเคมี ความชื้น ให้ประสิทธิภาพลมสูงใช้งานดูดกลิ่น ไอ สารพิษ สารเคมี ทนการกัดกร่อนได้ดีFRP Blower นี้ เหมาะกับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ที่กระบวนการผลิตมีการกัดกร่อนจากไอกรดไอสารเคมี เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ เป็นต้น โดยออกแบบติดตั้งเชื่อมต่อพัดลมดูดไอกรด / ไอสารเคมี กับระบบบำบัดอากาศเสีย เพื่อใช้ในการดูด/เป่าอากาศในระบบส่งไปสู่ท่ออากาศต่อไประบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP DUCTING SYSTEM) หรือ ระบบระบายอากาศเสีย (AIR VENTILATION SYSTEM) ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System) หรือ ระบบระบายอากาศเสีย (Air Ventilation System) ถูกออกแบบมาสำหรับดูดกลิ่น ควัน ไอกรด ไอสารเคมี หรือก๊าซเสีย จากจุดกำเนิด แล้วระบบนี้จะระบายอากาศเสียเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ทำงาน โดยการใช้พัดลมดูดอากาศเสียออกไปทางท่อไฟเบอร์กลาส แล้วปล่อยออกสู่อากาศภายนอกทางปล่องอากาศไฟเบอร์กลาส (FRP Stack) ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้อากาศภายในโรงงานมีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระบบระบายอากาศเสีย (AIR VENTILATION SYSTEM)ถูกออกแบบมาสำหรับดูดกลิ่น ควัน ไอกรด ไอสารเคมี หรือก๊าซเสีย จากจุดกำเนิด แล้วระบบนี้จะระบายอากาศเสียเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ทำงาน โดยการใช้พัดลมดูดอากาศเสียออกไปทางท่อไฟเบอร์กลาส แล้วปล่อยออกสู่อากาศภายนอกทางปล่องอากาศไฟเบอร์กลาส (FRP Stack) ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้อากาศภายในโรงงานมีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน  ท่อไฟเบอร์กลาส ของเรา มีลักษณะเป็นท่อทรงกลม หรือทรงเหลี่ยม ผลิตด้วยเครื่องจักรแบบ Filament Winding ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งคุณสมบัติเด่นของท่อไฟเบอร์กลาสคือ สามารถทนการกัดกร่อนจากสภาพอากาศที่มีความเป็นกรด ด่าง หรือสารเคมีได้ดี ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้ เรายังมีท่อหลากหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกได้ตามความเหมาะสมกับ Capacity ของระบบลูกค้า  ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System) นี้ เหมาะกับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ที่กระบวนการผลิตมีการกัดกร่อนจากไอกรดไอสารเคมี เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยา เป็นต้น โดยเราสามารถออกแบบระบบท่อไฟเบอร์กลาสเพื่อติดตั้งเชื่อมต่อฮูด พัดลมไฟเบอร์กลาส และอุปกรณ์บำบัดอากาศเสียได้ เพื่อใช้เป็นทางการไหลเข้า-ออกของอากาศในระบบบำบัดอากาศเสีย

ระบบนี้จะระบายอากาศเสียเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ทำงาน โดยการใช้พัดลมดูดอากาศเสียออกไปทางท่อไฟเบอร์กลาส แล้วปล่อยออกสู่อากาศภายนอกทางปล่องอากาศไฟเบอร์กลาส (FRP Stack) ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้อากาศภายในโรงงานมีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน ท่อไฟเบอร์กลาส ของเรา มีลักษณะเป็นท่อทรงกลม หรือทรงเหลี่ยม ผลิตด้วยเครื่องจักรแบบ Filament Winding ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งคุณสมบัติเด่นของท่อไฟเบอร์กลาสคือ สามารถทนการกัดกร่อนจากสภาพอากาศที่มีความเป็นกรด ด่าง หรือสารเคมีได้ดี ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน

 l

Visitors: 42,000