เกี่ยวกับเรา

 

 

 

บริษัท ไทยโพลีเมอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  (TP&E  เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทุกประเภท ซึ่งมีประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า  20 ปี  เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพของสินค้าที่คุ้มค่า

ด้วยแนวคิดในกระบวนการผลิต และนโยบายผลิตภัณฑ์  ในการผลิตที่เน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพที่ดี เพื่อให้สินค้าที่ถูกผลิตมีคุณภาพ มั่นคงแข็งแรง สวยงาม ปลอดภัยมีความหลากหลายของรูปแบบและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลารวมทั้งสิ่งสำคัญที่สุด คือราคายุติธรรม

นอกจากนี้บริษัทยังมีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคทางบริษัทฯยินดีที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสในทุกรูปแบบ แม้ในงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  พร้อมทั้งยินดีให้คำปรึกษาข้อมูลทางเทคนิครวมถึงการซ่อมบำรุงทั้งในและนอกสถานที่โดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์                        

 

Visitors: 41,275